ŞİFNE TERMAL OTEL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Çeştur Çeşme İmar Turizm Ticaret Ve Teknik Hizmetleri Ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketitarafından hazırlanmıştır.  

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Çeştur Çeşme İmar Turizm Ticaret Ve Teknik Hizmetleri Ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi(“Şirket ”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi: www.cestur.com 

İnternet Adresi: www.sifnetermalhotel.com

Telefon Numarası: +90 232 723 33 34

E-Posta Adresi: [email protected]

Adres: Ilıca Mahallesi 5076 Sokak No:4/F Çeşme İzmir

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere ve 5. Maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak elde edilen başlıca kişisel veriler ile veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki bildirildiği gibidir:

 

Kimlik Bilgileri:

İlgili kişinin kimlik bilgileri beraberindeki misafirin/misafirlerin kimlik bilgileri, adı-soyadı, uyruk, doğum yeri ve tarihi; TCkimlik, ehliyet ve pasaport numaraları (verildiği tarih ve yer dahil)

 

İletişim Bilgileri:

Adres, telefon numarası, e-posta adresi

 

Finansal Bilgileri:

Mobil fatura bilgileri, banka hesap bilgileri, ödeme kartı numarası ve diğer ödeme bilgileri

Sadakat Programı Üyelikleri:

Satın alınan ürün veya hizmetlere yönelik bilgiler

 

Misafir Yorum, Geri Bildirim Ve Şikâyet Verileri:

Konaklama, pazarlama ve iletişim alanındaki özel tercihler; markalarve tesisler hakkındaki değerlendirmeler, görüşler ya da şikayetler

İşlem Güvenliği

 

Wi-fi Giriş Bilgileri

Sağlık Bilgileri

 

Alerji Durumu Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

 

Kamera kayıtları

Diğer:

Rezervasyonlara ilişkin bilgiler, seyahat geçmişi; yarışma, çekiliş veya pazarlama programlarına katılım,tesise ulaşım için kullanılan araçların bilgileri; rezerve edilen otel, hava yolu ve kiralık araba paketleri;tesislerde konaklamak için bağlantılı olduğu gruplar, sık uçan yolcu veya Seyahat Ortaklık Programı üyelikleri veüye numaraları, üyelik ve hesap başvurularında verilen bilgiler, Sigara Kullanım Bilgisi, Araç Plakası Bilgisi vs.

 

İşbu veriler aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Konaklama öncesi rezervasyon işlemlerinin yönetilmesi,
 • Pazarlama faaliyetlerini doğru yönetebilmek amacı ile rezervasyon geçmişi, seyahat tercihleri ve alınan hizmetler ile ilgili verilerin işlenerek segmentasyon yapılması,
 • Misafirlerimizin tesiste yapacakları hizmetlere ilişkin rezervasyonlarını yönetmek,
 • Tesise giriş ve çıkış işlemlerinin tamamlanması,
 • Misafir Sadakat Programı yönetimini sağlamak,
 • Sadakat Programı, kart baremleri, bir sonraki karta geçiş işlemleri ve benzeri konularda misafirlerin sorularını yanıtlamak,
 • Yorum portalları, şikâyet sayfaları, sosyal medya mecralarındaki alınan hizmetler ve tesislerimiz ile ilgili iddiaları/şikayetleri yönetmek,
 • Misafirlerin kişisel bilgi verilerini güncel tutmak ve analitik amaçlar için üçüncü taraf kaynaklardan alınacak verilerle birleştirmek,
 • Verilen hizmetlerin ölçümlenmesi amacı ile anket çalışması yapmak,
 • Sair kanunlar çerçevesinde verilen iletişim izinleri doğrultusunda misafirlerle pazarlama amaçlı iletişim kurmak,
 • Oteldeki konaklamalar sırasında; Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla Birbirleriyle Ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik, tesis ve genel adap kuralları dışında davranışlarda bulunan misafirler ile ilgili iç yazışmaların yapılması ve bu bilgiler doğrultusunda liste hazırlanması,
 • Misafirlerin sosyal mecralar, blog, yorum portalları vb. alanlardaki yorumlarının, verilen hizmetin geri dönüşünün analiz edilebilmesi amacı ile sisteme kaydedilmesi,
 • Misafirlere sunulan hizmetlere ait verilerin işlenerek kişiselleştirilmiş bir tatil deneyimi sunmak üzere satış vepazarlama faaliyetlerinde bulunmak,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 • E-fatura ve e-arşiv fatura düzenlemek,
 • Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Operasyonların yönetimi,
 • Mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi,
 • Hizmet sözleşmesine bağlı olarak; hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • İşveren sorumluluklarının yerine getirilmesi,
 • İş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Hizmet şartlarımızda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
 • Ürün politikasının yürütülmesi,
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;

 • Rezervasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında tarafınızca bildirilen bilgiler,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
 • Veri sahibinin sözlü beyanı,
 • Web sitesi, sosyal medya, çağrı merkezi, e-posta, dijital veya basılı anket, matbu form, adli kayıtların taranması,
 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Çevrimiçi uygulamalar ve bu uygulamalara erişmek isteyenler için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 • Şirketimiz adına veri işleyen veya şirketin yürütülmesini gerektiren herhangi bir safhada şirketimize destek veren faks ve mektuplar,
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Kiracılık sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 • Şirketimizin sizlerle iletişime geçtiği kanallar yolu ile toplanmaktadır.

Bu kişisel veriler; KVKK’nın 5.Maddesinin ikinci fıkrasının  (c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda;

 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Adli makamlar,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • Hizmet sağlayıcıları ve danışmanlık aldığı bürolar/şirketlerle (cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, banka ve elektronik ödeme kuruluşları),
 • Ödeme hizmetleri kapsamında anlaşmalı olduğumuz bankalara,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilmektedir.
 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Detaylı bilgi için www.cestur.com adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Politikamızı inceleyebilirsiniz.